ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
محورها

1-    منابع آب کارست و سازندهای سخت

2-    هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب

3-    آلودگی و مسایل زیست محیطی منابع آب

4-    بحران منابع آب ، مدیریت و توسعه پایدار

5-    کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

6-    فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب

7-    مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی

8-    مدل های کمی و کیفی منابع آب

9-    بررسیهای اکتشافی منابع آب

10- آبهای غیرمتعارف و فسیلی

11- فناوریهای نوین  در منابع آبتاریخ درج : چهارشنبه 27 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2497
آخرين تاريخ بازديد :30 مرداد 1397  11:5
Copyright 2010 GSI Congress
نقشه سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :